KDYŽ MYŠLENKA SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

ISO 9001:2001

V zájmu udržení pozice na tuzemském i zahraničním trhu se firma HB PRINT, s.r.o. rozhodla jako jedna z prvních ofsetových tiskáren v roce 2003 splnit náročné podmínky získání certifikátu a to: "Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001".

V únoru 2004 firma HB PRINT, s.r.o. splnila veškeré podmínky a požadavky předepsané normou ČSN EN ISO 9001:2001 a získala certifikát: "Systém management kvality".

V průběhu své činnosti firma HB PRINT, s.r.o. tento certifikát týkající se oboru polygrafická výroba pravidelně úspěšně obhajuje.

ISO 14001:2004

V roce 2007 se firma HB PRINT, s.r.o. rozhodla zavést Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 s cílem omezit dopady na životní prostředí při provádění jednotlivých činností, udržet zdravé životní prostředí a předcházet vzniku možného ohrožení životního prostředí.

Základní podmínkou je dodržování všech platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, které se vztahují na činnosti prováděné organizací.

"Certifikát Systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2004 získala firma HB PRINT, s.r.o. v listopadu 2007 s platností do roku 2015."

ISO 12647-2:2004

Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 1: Parametry a metody měření.
Norma ISO 12647 je norma pro cerifikaci digitálního tisku podle zvolené reference. V naší společnosti HB Print, s.r.o. byla jako reference cílové barevnosti zvolena FOGRA 39L - ISOcoated v2 (eci), která reprezentuje tisk na archovém stroji podle normy ISO 12647-2.
Splněním podmínek normy je zaručena barevná shoda mezi digitálním a ofsetovým tiskem na materiál lesklá a matná křída.